26/09/2020 | 16:30 - 18:00
Αιματολογικές Κακοήθειες - Συντονιστές: Ι. Δατσέρης, Μ. Αγγελοπούλου
 • Ο ρόλος της PET/CT στα λεμφώματα - Εισαγωγή και Σχολιασμός Περιστατικού ( 00:02 )
  Φ. Ροντογιάννη
 • Ο ρόλος της PET/CT στα λεμφώματα - Παρουσίαση Περιστατικού ( 20:10 )
  Θ. Βασιλακοπουλος
 • Ο ρόλος της PET/CT στο ΠΜ - Εισαγωγή και Σχολιασμός Περιστατικού ( 02:39 )
  Ν. Παπαθανασίου
 • Ο ρόλος της PET/CT στο ΠΜ - Παρουσίαση Περιστατικού ( 00:02 )
  Ε. Καστρίτης

Please provide your email address to get one time password

In case of problem:
Phone: 2106538648
Mail: [email protected]

Please fill in the one time password you received

In case of problem:
Phone: 2106538648
Mail: [email protected]