27/02/2021 | 17:00 - 20:00
Ουρολοιμώξεις σήμερα
 • ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
  Αναστασία Βαρβαρήγου
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
  Ελένη Γεωργάκη-Αγγελάκη
 • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
  Ίλια Βάκη
 • ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
  Αθηνά Κοντραφούρη
 • ΑΠΩΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΟ ΖΩΗ
  Ελένη Γεωργάκη-Αγγελάκη
 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
  Συζήτηση παιδιάτρων με τους Ειδικούς

Please provide your email address to get one time password

In case of problem:
Phone: 2106538648
Mail: [email protected]

Please fill in the one time password you received

In case of problem:
Phone: 2106538648
Mail: [email protected]