Ομιλίες

ΕΑ008 - ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΣΗ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟ MICROSPORUM FERRUGINEUM-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΝΑΙΦΑ Γ.
Παρουσίαση Περιστατικού
Αντωνιάδη Μ., Λάμπρου Δ.
ΕΑ067 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΝΗΠΙΟ 3,5 ΕΤΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ ΑΠΟ SALMONELLA ΠΡΟ ΜΗΝΟΣ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ
ΣΤΡΕΜΠΕΛΑ Μ.
ΕΑ072 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟ 12 ΕΤΩΝ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Π.