Ομιλίες

ΕΑ088 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΜΥΟΣΙΤΙΔΑ: ΣΠΑΝΙΟ ΝΟΣΗΜΑ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Μ.