Ομιλίες

ΕΑ078 - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “COUERS POUR TOUS-HELLAS”
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.