Ομιλίες

ΕΑ077 - ΘΗΛΥ 18 ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΤΥΠΟΥ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ
ΜΠΕΡΝΤΑΛΗ Σ.