Ομιλίες

ΕΑ075 - ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΕ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ Β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΦΑ
ΝΤΟΤΗΣ Ι.