Ομιλίες

ΕΑ069 - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡ. ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ Δ.Α.Φ.: TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A.S.L.T. (AQUATIC SPEECH AND LANGUAGE THERAPY)
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ Σ.