Ομιλίες

ΕΑ068 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΗΛΕΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΕΦΠ) ΤΟΥ Π. Ν.
ΚΟΡΑΣΙΔΗ Α.