Ομιλίες

ΕΑ067 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΝΗΠΙΟ 3,5 ΕΤΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ ΑΠΟ SALMONELLA ΠΡΟ ΜΗΝΟΣ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ
ΣΤΡΕΜΠΕΛΑ Μ.