Ομιλίες

ΕΑ065 - ΑΠΟΤΕΛ. ΚΑΙ ΑΣΦ. ΧΟΡ. ΤΩΝ ΑΓΩΝ. ΥΠΟΔ. ΘΡΟΜΒΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡ. ΑΝΟΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ: ΜΕΛ. ΠΑΡ. ΑΠΟ Κ. Α.
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ.