Ομιλίες

ΕΑ057 - «ΑΚΥΑΝΩΤΙΚΟ» ΝΕΟΓΝΟ ΜΕ ΥΠΟΞΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΦΥΣΗΜΑ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΠΝΕΥΜ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ.