Ομιλίες

ΕΑ047 - ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ – ΧΟΡ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΕΝΤΟΣ 1 ΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙA
ΜΥΤΤΑΡΑΚΗ ΕΥ.