Ομιλίες

ΕΑ036 - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΝΕΟΓΝΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΜΟΝΟΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ.
ΤΣΙΓΑΡΑΣ Γ.