Ομιλίες

ΕΑ030 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΕΜΠΥΡΕΤΟ ΚΑΙ ΟΞΕΑ ΕΛΚΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ Π.