Ομιλίες

ΕΑ029 - ΜΥΟΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΣΕ ΕΦΗΒΟ ΜΕ ΕΜΠΥΡΕΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΦΟΥΡΙΚΟΥ Μ.