Ομιλίες

ΕΑ019 - ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΦΗΒΗΣ ΜΕ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Τ.