Ομιλίες

ΕΑ014 - Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΙΜΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ �
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ Π.