Ομιλίες

ΕΑ011 - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΦΑΡΥΓΓΟ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ (2017-2018)
ΤΡΙΤΟΥ Μ.