Ομιλίες

ΕΑ006 - ΥΠΟΓΝΑΘΙΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ MYCOBACTERIUM MALMOENSE: Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Σ.