Αίθουσα

16:00 - 16:10

Καλωσόρισμα - Τσαμπούρη Σ.

Καλωσόρισμα

Τσαμπούρη Σ.


16:10 - 17:30

ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ: Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Συντονισμός - Προεδρείο: Τρίγκα Μ.

Νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση της (τροφικής) αλλεργίας κατά τη διάρκεια του COVID-19, έμπνευση για μακροπρόθε�

Φεκετέα Γ.

Παγίδες στη διάγνωση των δερματικών εξανθημάτων από φωτογραφίες

Αλεξόπουλος Α.

Πότε και πως η παρακολούθηση από απόσταση στο Παιδικό Άσθμα

Παπαδοπούλη Ε.


17:30 - 19:00

Η ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ ΩΣ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ Συντονισμός – Προεδρείο: Τσαμπούρη Σ

Διάγνωση και διαφορική διάγνωση αναφυλαξίας

Παπαδοπούλου Α.

Σχέδιο δράσης

Γραμμενιάτης Β.

Παράγοντες κινδύνου για τη σοβαρή εξέλιξη

Κολυβά Τ.


19:00 - 19:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ


19:15 - 20:45

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Συντονισμός - Προεδρείο: Κ. Δούρος

Ανεπιθύμητες αντιδράσεις στα φάρμακα

Ανατολιωτάκη Μ.

Προσέγγιση ασθενούς με φαρμακευτική αντίδραση επιβραδυνόμενου τύπου

Μακρής Μ.

Εξάνθημα: Λοίμωξη ή φαρμακευτική αντίδραση;

Τσαμπούρη Σ.


Αίθουσα

10:00 - 11:30

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Συντονισμός – Προεδρείο: Παπαδόπουλος Μ.

Φυσιολογία του βήχα. Εργαλείο στη διαχείριση του ξηρού βήχα που επιμένει

Φούζας Σ.

Ιογενείς λοιμώξεις αναπνευστικού. Η ανοσολογική απάντηση του ξενιστή

Μαγγίνα Π.

Ο ρόλος της αζιθρομυκίνης στις ανοσολογικές αποκρίσεις του αναπνευστικού συστήματος

Καρανταγλής Ν.


11:30 - 11:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ


11:45 - 12:15

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Με την ευγενική χορηγία της Menarini

Μπιλαστίνη: Έναρξη χορήγησης στον Ελληνικό Παιδιατρικό πληθυσμό. Ποια τα θεραπευτικά οφέλη

Δούρος Κ.


12:15 - 14:15

Non-IgE ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Συντονισμός - Προεδρείο: Ξεπαπαδάκη Π

Κλινικοί φαινότυποι

Νικολάου Ν.

Διαφορική διάγνωση μέσα από κλινικές περιπτώσεις

Μερμίρη Δ.

Διαχείριση της τροφικής αλλεργίας στο θηλάζον βρέφος

Κουλούρη Μ


14:15 - 16:30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ


16:30 - 18:00

ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ Συντονισμός - Προεδρείο: Τσιβιτανίδου – Κάκουρου Τ.

Θα πρέπει να ελέγξω το παιδί με ατοπική δερματίτιδα για τροφική αλλεργία;

Χλίβα Α.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες (exposome): πως καθορίζει την εμφάνιση της ατοπικής δερματίτιδας

Τσιλοχρήστου Ο.

New therapies for children and adolescents with atopic dermatitis

Lau S.


18:00 - 19:30

ΝΕΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Συντονισμός - Προεδρείο: Τσανάκας Ι.

Προκλήσεις στην αντιμετώπιση του παιδικού άσθματος την εποχή του COVID-19;

Παπαδόπουλος Ν.

Ανασκόπηση στην ανοσοπαθολογία του COVID-19

Παπαδόπουλος Μ.

Κορωνοϊός και χρόνια αναπνευστικά νοσήματα

Λούκου Ι.


19:30 - 19:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ


19:45 - 21:15

ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Συντονισμός - Προεδρείο: Πρίφτης Κ.

Μικροβίωμα του εντέρου και τροφική αλλεργία

Δούρος Κ.

Precision medicine in cow's milk allergy

Venter C.

Μπορούμε να εξασφαλίσουμε διατροφική επάρκεια σε παιδί με αλλεργία στο γάλα

Φεσσάτου Σ.


Αίθουσα

10:00 - 11:30

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ Συντονισμός - Προεδρείο: Νικολάου Ν.

Targeting the skin for allergy prevention

Brough Η.

Ο ρόλος της διατροφής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού στην πρόληψη των αλλεργικών νοσημάτω

Τρίγκα Μ.

Διατροφικές οδηγίες για την πρόληψη τροφικής αλλεργίας

Ξεπαπαδάκη Π.


11:30 - 11:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ


11:45 - 13:45

ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Συντονισμός - Προεδρείο: Μαντζουράνη Ε.

Αυτό δεν είναι βρογχιολίτιδα -αναπνευστικές εκδηλώσεις ανοσολογικής ανεπάρκειας

Παπαδοπούλου - Αλατάκη Ε.

Συριγμός και ο ρόλος του παιδιάτρου στη διαφορική διάγνωση

Χατζηπαρασίδης Γ.

Συριγμός προσχολικής ηλικίας: ποιον θεραπεύουμε και πως;

Πρίφτης Κ.


13:45 - 14:00

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ