76ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας | e-posters

AA 001 - Αξιολόγηση της CRP (C-αντιδρώσας πρωτείνης) στη σηπτική αρθρίτιδα σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια
AA 002 - Σύνδρομο Πρόσθιας Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Εκκεντρου τύπου-Χειρουργική Αποκατάσταση με Πρόσθια MIS Τομή
AA 003 - ΤΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣ ΑΚΡΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ.
AA 004 - ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΧΑΙΜΟΥ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΟΥΤΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
AA 005 - ΧΡΟΝΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΚ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΚΝΗΜΩΝ ΑΜΦΩ (CHRONIC EXERTIONAL COMPARTMENT SYNDROME) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
AA 006 - ΩΛΕΝΙΟ ΑΛΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
AA 007 - O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ FIFA 11+ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΗΞΕΩΣ/ΕΠΑΝΑΡΗΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
AA 008 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΕΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
AA 009 - ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗ ΣΗΣΑΜΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΓΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΜΕ PRP.
AA 010 - ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΙΑΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
AA 011 - ΣΥΝΘΕΤΗ ΒΛΑΒΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ, ΕΣΩ ΜΗΝΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩ ΘΥΛΑΚΟΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
AA 012 - Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΑΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
AA 013 - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΧΣ
AA 013 - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΧΣ
AA 014 - Η άμεση επανακαθήλωση πρόσθιου και οπίσθιου χιαστού σε εξαρθρήματα γόνατος μπορεί είναι μια αποδειχθεί μια αποτελεσματική θεραπεία. Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού.
AA 015 - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΛΥΣΜΕΝΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ
AA 016 - ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΛΚΑΠΤΟΝΟΥΡΙΑ
AA 017 - Διεγχειρητική άπαξ διήθηση αναλγητικών σε ασθενείς που υποβάλονται σε Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου: Κλινική εμπειρία 20 περιστατικών
AA 018 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΆΡΘΡΩΣΗΣ
AA 020 - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΛΥΣΜΕΝΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ
AA 021 - ΤΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΧΙΟΜΗΡΙΑΙΟ ΧΩΡΟ, ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΧΙΟΜΗΡΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ.
AA 022 - ΑΣΗΠΤΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΟΣΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΕ 3 ΑΣΘΕΝΕΙΣ
AA 024 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΥΣΙΑΚΩΝ (SHORT) ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΘΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
AA 025 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ FAST-TRACK ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ 67 ΑΣΘΕΝΕΙΣ
AA 026 - Πρώιμα αποτελέσματα της νέας τυποποιημένης τεχνικής επεξεργασίας ιστικών δειγματών για την διάγνωση περιπροθετικών λοιμώξεων
AA 027 - Αμφοτερόπλευρη επιμήκυνση μηριαίων σε ασθενή με υποφωσφαταιμική ραχίτιδα. Παρουσίαση περιστατικού.
AA 028 - ΥΠΟΙΝΩΔΟΓΟΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΙΜΑΘΡΟ ΓΟΝΑΤΟΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΙΓΕΚΥΚΛΙΝΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.
AA 029 - Πόνος της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, σε ασθενή με μη τραυματική κατάρρευση του μέσου ποδός. Παρουσίαση περιστατικού.
AA 030 - Περιπροθετικό κάταγμα μηριαίου οστού σε ασθενή με Οστεοπέτρωση : παρουσίαση περιστατικού, τεχνικές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες χειρουργικής αντιμετώπισης
AA 031 - ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 15 ΕΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΔΕΞΙΟΥ ΚΑΤΩ ΣΚΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ENTEROBACTER CLOACAE
AA 032 - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕ ΑΥΛΟΣΚΟΠΗΣΗ (medulloscopy)
AA 033 - ΑΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΟΣΤΩΝ, ΥΠΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΖΟΛΕΝΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΔΕΝΟΣΟΥΜΑΜΠΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
AA 034 - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑΣ ΜΗΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.
AA 035 - ΑΤΥΠΟ ΠΕΡΙ-ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
AA 036 - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
AA 037 - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ KLEBSIELLA PNEUMONIAE (ΠΑΝΑΝΘΕΚΤΙΚΗ) ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
AA 038 - Η ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΟΣΤΟΥ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
AA 039 - ‘Άτυπο αμφοτερόπλευρο υποτροχαντήριο κάταγμα μηριαίου μετά από χρόνια χρήση διφωσφονικών
AA 040 - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΓΟΝΟΨΟΪΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
AA 041 - Aντιμετώπιση λοίμωξης ολικής αρθροπλαστικής γόνατος από Candida glabrata
AA 042 - ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΑΝΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟ ACINETOBACTER BAUMANII
AA 043 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΨΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΕΛΚΗ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΟΔΟΣ
AA 044 - Πολλαπλά οστεοπορωτικά συμπιεστικά σπονδυλικά κατάγματα σχετιζόμενα με την εγκυμοσύνη και την λοχεία . Παρουσίαση 2 περιπτώσεων .
AA 045 - ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ ΟΣΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΗ ΚΝΗΜΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ
AA 046 - Μελέτη μεμονωμένης περίπτωσης παθολογικού κατάγματος ιερού σε επίτοκο ασθενή με συνυπάρχουσα οστεοπόρωση επαγόμενη από κορτικοστεροειδή επιπλεγμένη με σύνδρομο οστεοπόρωσης της κύησης και της γαλουχίας (PLO).
AA 047 - ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ CANDIDA ALBICANS ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΘΙΑ ΠΡΟΣΠEΛΑΣΗ
AA 048 - H διαχείριση της οστεοπόρωσης στα χρόνια της κρίσης
AA 049 - Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΜΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
AA 050 - ΟΣΤΕΟΠΟΙΚΙΛΩΣΗ - ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ
AA 051 - «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ. ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»
AA 052 - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟ ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΠΕΡΟΝΗΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑ. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
AA 053 - ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΙΝΩΜΑΤΩΣΗ Ή ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ LEDDERHOSE: A CASE REPORT
AA 054 - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΟΝΗΡΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΞΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΣΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΗΛΟΥΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
AA 055 - ΚΑΛΟΗΘΕΣ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ
AA 056 - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΣΦΥΟΪΣΧΙΑΛΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΛΟΓΩ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
AA 057 - ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΥΓΡΟΥ-ΥΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ
AA 058 - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΛΑΧΝΟΟΖΩΔΗ ΥΜΕΝΙΤΙΔΑ ΧΗΝΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
AA 059 - Σπάνιο περιστατικό με ευμέγεθες οστεοχόνδρωμα πρόσθιας επιφάνειας ωμοπλάτης
AA 060 - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
AA 061 - ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΗΞΗ: ΜΙΑ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
AA 062 - Ινολιπώδες αμάρτωμα μέσου νεύρου σε κορίτσι 4 ετών. Παρουσίαση σπάνιου ενδιαφέροντος περιστατικού.
AA 063 - Eυμέγεθες οστεοχόνδρωμα πελματιαίας επιφάνειας πτέρνης σε άνδρα 27 ετών. Χειρουργική αφαίρεση. Κλινικά και ακτινολογικά αποτελέσματα.
AA 064 - ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ ΘΗΛΥ 3 ΕΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
AA 065 - Αποκατάσταση οστεοχόνδρινου κατάγματος έξω μηριαίου κονδύλου ένα χρόνο μετατραυματικά: Παρουσίαση περιστατικού.
AA 066 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΕΝΟΝΤΙΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΩΛΕΝΗΣ.
AA 067 - ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΑΠΛΑΣΙΑ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ – ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΩΣΗ ΛΑΓΟΝΟΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
AA 068 - Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΗΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ.
AA 069 - ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΛΕΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ?
AA 070 - Pavlik, Tuebingen ή Hip Spica για την αντιμετώπιση του συγγενούς εξαρθρήματος του ισχίου; Ο ρόλος των ρικνωμένων οπίσθιων μηριαίων μυών
AA 071 - ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΔΙΚΗΣ ΥΜΕΝΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ : MIA ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 103 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ.
AA 072 - Τραυματικό πρόσθιο εξάρθρημα ισχίου σε έφηβο ασθενή χωρίς συνοδό κάταγμα.
AA 073 - Άσηπτη νέκρωση - Η δραματική επιπλοκή της επιφυσιολίσθησης μηριαίας κεφαλής του εφήβου: Παρουσίαση περιστατικού
AA 074 - ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
AA 075 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΆΜΕΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΗΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.
AA 076 - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΦΥΣΙΟΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ EIGHT-PLATE ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΒΛΑΙΣΟΓΟΝΙΑ
AA 077 - ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΒΕΛΙΑΙΑΣ ΚΥΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ: ΜΙΑ ΕΓΓΕΝΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
AA 078 - Σπάνια περίπτωση κατάγματος οπίσθιας απόφυσης αστραγάλου σε έφηβο.
AA 079 - ΕΚΤΟΠΕΣ ΟΣΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (OMOVERTEBRAL BONES) ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 3q29 ΥΠΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ.
AA 080 - ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ (PFFD). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΏΝ
AA 081 - «ΚΑΡΠΟΣ ΣΠΑΓΓΕΤΙ» ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ- ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ, ΑΓΓΕΙΩΝ , ΝΕΥΡΩΝ ΠΑΛΑΜΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΡΠΟΥ
AA 083 - Όταν η ανευρυσματική οστική κύστη (ABC) και η θεραπεία της οδηγούν στην παραμόρφωση των παιδικών οστών: Παρουσίαση δύο περιστατικών
AA 084 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19: MIA ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.
AA 085 - Ψευδοανεύρυσμα της πρόσθιας μεσόστεας αρτηρίας και παράλυση του πρόσθιου μεσόστεου νεύρου μετά από οστεοσύνθεση κατάγματος της ωλένης .
AA 086 - ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΥ ΜΥΟΣ
AA 087 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΗΜΙΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ
AA 088 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ
AA 089 - ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΟΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΚΝΗΜΗΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 11 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
AA 090 - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΩΛΕΚΡΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ MAYO 2A ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΛΚΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ.
AA 091 - ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΟΣ ΛΑΓΟΝΟΨΟΪΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΥΠΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΑΡΦΑΡΙΝΗ.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.
AA 092 - ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΕΞΩ ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΑΓΟΝΟΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΤΥΛΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
AA 093 - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΤΥΛΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ
AA 094 - Η αντιμετώπιση των καταγμάτων του ωλεκράνου σε ηλικιωμένους ασθενείς-Μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
AA 095 - ΕΚΤΟΠΗ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΙΑΣ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
AA 096 - Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΠΛΑΤΩ ΚΑΤΑ SCHATZKER, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
AA 097 - ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑ ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ CRESCENT
AA 098 - Η θεραπεία των καταγμάτων του κάτω πέρατος της κερκίδας με κλειδούμενες πλάκες
AA 099 - ΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ
AA 100 - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΟΤΥΛΗΣ-ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΝΗΜΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ. ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΔΙΑ.
AA 101 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΠΩΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΉΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
AA 102 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΆΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ
AA 103 - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΟΝΙΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΝ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑ
AA 104 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΙΙΒ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ.
AA 105 - Surgery for non-union after 5th metatarsal fractures - the good guy becomes the bad guy!
AA 106 - Ενδομυελική ήλωση σε δύο περιπτώσεις ηλικιωμένων ασθενών με κάταγμα βραχιονίου κεφαλής 2 τεμαχίων κατά Neer.
AA 107 - Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ;
AA 108 - ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙΙC ΜΕ ΟΣΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ >13 ΩΡΕΣ.
AA 109 - Αρτηριακή εμβολή με ισχαιμία κάτω άκρου σε ασθενή με κάταγμα ισχίου μετά από θροµβοκυτταροπενία επαγόµενη από βεραπαμίνη.
AA 110 - ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΩΜΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΧΝΑ ΔΙΑΛΑNΘANΕΙ
AA 111 - Η ΧΡΗΣΗ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Β1 ΚΑΙ C ΚΑΤΑ VANCOUVER
AA 112 - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΟΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ILIZAROV
AA 113 - ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥ ΗΛΟΥ ΚΝΗΜΗΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΦΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ;
AA 114 - Αμφοτερόπλευρα άτυπα κατάγματα μηριαίων οστών. Παρουσίαση περιστατικού
AA 115 - ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗΣ : "ΤΟ ΠΟΔΙ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ". ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
AA 116 - Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΜΑΚΡΩΝ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
AA 117 - Αντιμετώπιση ανοικτού κατάγματος-εξαρθρήματος κερκιδοκαρπικής άρθρωσης με νευρολογική βλάβη
AA 118 - ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΑΓΚΩΝΟΣ ΕΚ ΤΡΙΒΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΩΛΕΚΡΑΝΟ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΘΗΛΩΣΗΣ.
AA 119 - Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ-ΕΣΩ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ PLATEAU
AA 120 - Αντιμετώπιση επιπλεγμένης κάκωσης "επιπλέοντος γόνατος" με χρήση εξωτερικών οστεοσυνθέσεων LRS.
AA 121 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.
AA 122 - ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡ ΠΧΚ ΚΑΙ ΑΡ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
AA 123 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΩΑΡΘΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ.
AA 124 - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ME THN ΧΡΗΣΗ ΗΛΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
AA 125 - ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΝΗΜΗΣ: ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ILIZAROV;
AA 126 - Κακώσεις από πτώσεις σε πεζοδρόμιο
AA 128 - Η ΧΡΗΣΗ ΜΕΓΑΠΡΟΘΕΣΗΣ (PROXIMAL FEMORAL REPLACEMENT) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΞΩΑΡΘΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
AA 130 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ LATARJET
AA 129 - Αντιμετώπιση οστικού ελλείματος με συλλογή αυτόλογου οστικού μοσχεύματος από το ίδιο μακρύ οστό με την χρήση του συστήματος Reamer Irrigator Aspirator(RIA) και ενδομυελική ήλωση σε ένα στάδιο. Αναφορά 3 (τριών) περιπτώσεων.
AA 132 - Αποκατάσταση του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος με συνθετικό σύνδεσμο polyethylene terephthalate (PET)
AA 133 - Η ΥΠΑΡΞΗ ΣΠΑΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΟΣΤΑΡΙΟΥ (OS VESALIANUM PEDIS) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΠΛΕΞΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
AA 134 - Αντιρροπιστική, μονήρης κνημο-αστραγαλο-πτερνική αρθροδεσία σε ασθενή με άκαμπτη ραιβοκοιλοποδία. Παρουσίαση περιστατικού.
AA 135 - Αντιμετώπιση αμφοτερόπλευρου νευρώματος Morton σε νέο ασθενή. Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού.
AA 136 - ΧΡΗΣΗ ΓΛΥΦΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ COUGHLIN (CUP-AND CONE) ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ (BONE BLOCK) ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΔΕΣΗΣ 1ΗΣ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΦΑΛΑΓΓΙΚΗΣ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
AA 137 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ ΜΕ ΔΙΗΘΗΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΝΟΥ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΑΣ.
AA 138 - ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ: ΣΠΑΝΙΟ ΑΙΤΙΟ ΑΛΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΠΟΔΑ
AA 139 - Οστεομυελίτιδα 5ου μεταταρσίου σε ασθενή με δισχιδή ραχη- Πρώιμη και όψιμη αντιμετώπιση.
AA 140 - Κνημο-αστραγαλο-πτερνική αρθροδεσία με συνδυασμό ανάστροφου ενδομυελικού ήλου και εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov σε ασθενείς με βαριά αρθρίτιδα και οστικό έλλειμμα.
AA 141 - Αρθρόδεση ποδοκνημικής με ανάστροφο ήλο σε περίπτωση μετατραυματικής οστεοαρθροπάθειας Charcot σε ήδη χειρουργηθέν αμφισφύριο κάταγμα.
AA 142 - Case Report : Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού με εξάρθρημα μεσοτάρσιας άρθρωσης (Chopart joint) , χωρίς συνοδό κάταγμα.
AA 143 - ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗΣ: 2 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
AA 144 - ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ
AA 145 - ΟΞΕΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
AA 146 - ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΣΕ ΣΚΟΛΙΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ LENKE 3.
AA 147 - ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ: ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΟΓΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
AA 148 - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19.
AA 149 - ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΤΕΝΟΝΤΙΩΝ ΕΛΥΤΡΩΝ
AA 150 - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
AA 151 - Σύνδρομο διαμερίσματος αντιβραχίου μετά από καθετηριασμό της κερκιδικής αρτηρίας για διενέργεια στεφανιογραφίας. Μια σπάνια άλλα δυνητικά καταστρεπτική επιπλοκή. Παρουσίαση περιστατικού και βιβλιογραφική ανασκόπηση.
AA 152 - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΗΞΗ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΚΑΜΠΤΗΡΑ ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΙΙΙ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
AA 153 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΩΛΕΝΙΑΣ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
AA 154 - Αποκατάσταση πλήρους ελλείμματος πρώτου και δεύτερου στίχου άκρας χειρός με χρήση βουβωνικού κρημνού σε ασθενή με βαριές ισχαιμικές αλλοιώσεις μετά από αρτηριακό καθετηριασμό της κερκιδικής αρτηρίας.
AA 155 - Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΑΡΘΡΗΚΑ SPARTI SPLINT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΕΩΝ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ V-VII.
AA 156 - ΩΛΕΝΙΑ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΩΛΕΝΙΑ ΑΥΛΑΚΑ. ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
AA 157 - ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΥ ΚΑΜΠΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΗΞΗ. ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΛΥΣΗ , ΔΥΟ ΜΙΚΡΕΣ ΤΟΜΕΣ.
AA 158 - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΟΝΥΧΟΦΟΡΟΥ ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ‘SEMIOCCLUSIVE DRESSING”
AA 159 - ΟΞΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΟΖΩΔΟΥΣ ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ.
AA 160 - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΥΛΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ.
AA 161 - ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ.
AA 162 - ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 3-4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.
AA 163 - ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΓΑΓΓΛΙΑΚΗ ΚΥΣΤΗ ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΡΗΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΕΩΝ (GEYSER SIGN)
AA 164 - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ.
AA 165 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΑΚΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ENDO-BUTTONS ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑ ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΟΥΣ ΜΥΟΣ, ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΛΕΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟ ΡΗΞΗ ΤΩΝ ΚΟΡΑΚΟΚΛΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
AA 166 - ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΛΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΑΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
AA 167 - ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΩΜΑΤΩΣΗ ΑΓΚΩΝΑ: ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΑΛΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΟΣ ΣΕ ΠΥΓΜΑΧΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
AA 168 - ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΓΛΗΝΟΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ BUFORD – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.
AA 169 - Τροποποιημένη McLaughlin τεχνική για την αποκατάσταση Οπίσθιου Εξαρθρήματος του Ώμου με οστικό έλλειμμα κεφαλής βραχιόνιου τύπου reverse Hill-Sachs.
AA 170 - ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΩΜΟΥ. ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
AA 171 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ TOURNIQUET ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟΥ BLOCK ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΓΟΝΟΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ
AA 172 - XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΕΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΩΜΟΓΛΗΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΟΥ ΩΜΟΥ