Σύγχρονες Εξελίξεις στη Θεραπευτική Προσέγγιση των Σαρκωμάτων των Μαλακών Μορίων και των Οστών

16/09 - 16/09/2020
Σύγχρονες Εξελίξεις στη Θεραπευτική Προσέγγιση των Σαρκωμάτων των Μαλακών Μορίων και των Οστών,
Πληροφορίες

Σύγχρονες Εξελίξεις στη Θεραπευτική Προσέγγιση των Σαρκωμάτων των Μαλακών Μορίων και των Οστών

Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Ομάδα Σαρκωμάτων και Σπανίων Όγκων (ΕΟΣΣΟ) σας καλωσορίζει στο διαδικτυακό Συνέδριο
(webinar) με τίτλο Σύγχρονες Εξελίξεις στη Θεραπευτική Προσέγγιση των Σαρκωμάτων των Μαλακών Μορίων
και των Οστών.

Η εκδήλωση στοχεύει να προκαλέσει ενδιαφέρον στον απαιτητικό τομέα των σαρκωμάτων μεταξύ της ιατρικής
κοινότητας, συνδυάζοντας τις βασικές γνώσεις και τις σύγχρονες εξελίξεις στη διάγνωση και στη διαχείριση
αυτών των σπάνιων όγκων. Το εν λόγω Συνέδριο απευθύνεται σε παθολόγους, ογκολόγους, ακτινοθερα-
πευτές ογκολόγους, ακτινολόγους, χειρουργούς καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη επιστημονική ειδικότητα με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σαρκώματα.

Οι παρουσιάσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα δώσουν έμφαση στις τελευ-
ταίες διαγνωστικές, θεραπευτικές και ερευνητικές εξελίξεις. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας βασίζεται στη
συνεργασία, την αφοσίωση αλλά και την ενεργή υποστήριξη όλων.

Σας καλωσορίζουμεστο Συνέδριο και σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής,

Ιωάννης Μπουκοβίνας
MD, PhD, PharmaD, Παθολόγος - Ογκολόγος,
Επιστημονικά Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος Βιοκλινικής,
Θεσσαλονίκη
02 03
Πρόεδρος

Don’t Miss This Event

Event Schedule

Download Full Schedule

Full schedule

18:00 - 21:00

Διαλέξεις - Προεδρείο: Η. Αθανασιάδης, Δ. Παπαχρήστου

Εναρκτήρια Ομιλία

Ι. Μπουκοβίνας

Σαρκώματα Μαλακών Μορίων

Σ. Κόκκαλη

Συζήτηση

Panel

Οι εξελίξεις που αφορούν τους όγκους GIST

Α. Κωνσταντινίδου

Συζήτηση

Panel

Οστικά Σαρκώματα

Β. Ραμφίδης

Συζήτηση

Panel

Θέματα Βασικής και Μεταφραστικής Έρευνας στα Σαρκώματα

Α. Κυριαζόγλου

Συζήτηση

Panel

Brands Behind Us

Our Sponsors